Podmínky použití

Vítejte na webové stránce depantengel.cz. Před používáním této stránky si prosím pečlivě přečtěte následující podmínky použití. Používáním této stránky vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním těchto podmínek. Pokud s nimi nesouhlasíte, není vám dovoleno tuto stránku používat.

Tyto podmínky platí pro veškerý obsah, texty, obrázky, videa, zvuky, grafiku a další materiály, které jsou na této stránce zveřejněny.

Intelektuální vlastnictví

Všechny práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na této stránce jsou chráněna autorskými zákony. Veškeré materiály na této stránce jsou majetkem depantengel.cz nebo jeho licenciantů, pokud není uvedeno jinak.

Není vám povoleno kopírovat, reprodukovat, distribuovat, publikovat, vykonávat, přenášet, překládat, odvozovat od nich další díla, prodávat, vytvářet licenční nebo podlicenční práva k těmto materiálům, ani se v jiném smyslu podílet na jejich neoprávněném využití.

  • Povolení ke stažení a tisk kopie materiálů z této stránky je uděleno výhradně pro osobní, nekomerční a informační účely, přičemž musí být zachovány všechny informace o autorských právech nebo jiných právech duševního vlastnictví.
  • Veškeré ochranné známky, logo, ochranné známky služeb a názvy produktů, které jsou na této stránce uvedeny, jsou majetkem depantengel.cz nebo jeho licenciantů, pokud není uvedeno jinak.

Omezení odpovědnosti

Tato stránka je poskytována 'tak, jak je'. Nezaručujeme, že její obsah bude vždy dostupný, bezchybný, aktuální, bezpečný a vhodný pro vaše účely. Používání této stránky je na vlastní nebezpečí.

depantengel.cz ani jeho zaměstnanci, partneři, poskytovatelé nebo přidružené strany nejsou odpovědni za jakékoli přímé, nepřímé, následné, zvláštní, exemplární nebo trestní škody způsobené vaším používáním této stránky nebo jejím obsahem.

Nejsme odpovědni za jakékoli problémy nebo ztráty způsobené používáním odkazů na externí webové stránky, které mohou být odkazovány z této stránky. Odkazy na externí stránky jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a neznamenají naší podporu, souhlas nebo sponsorování takových stránek.

Změny podmínek použití

Můžeme kdykoli a bez předchozího oznámení změnit tyto podmínky použití. Pokračování v používání této stránky po zveřejnění změn znamená váš souhlas s revidovanými podmínkami.

  • Doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktuální verzi podmínek použití.

Rozlupčení

Pokud se některá ustanovení těchto podmínek použití stane neplatnou nebo nevymahatelnou, neovlivní to platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky použití jsou řízeny a vykládány v souladu s právy Spojených států amerických a platnými federálními zákony, bez ohledu na konflikty právních norem.